ΚΕΠ 0146 Δ. Σερβίων-Βελβεντού - Ζήνωνος Παπαναστασίου 6