ΑΛΙΑΚΜΩΝ - ΑΦΟΙ Δ. ΔΕΛΙΑΝΗ - Γ. ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ